راهکارهای خروج بورس از بحران

به گزارش ايران بورس ،
در پي تشديد افت شاخصها طي هفته جاري در تالارهاي بورس اوراق بهادار كشور صبح امروز
جلسه اي با حضور طهماسب مظاهري – معاون كل وزارت امور اقتصادي و دارايي – دبيركل
بورس اوراق بهادار و جمعي از مديران – كارگزاران و كارشناسان بورس به منظور ارزيابي
راهكارهاي بازگشت وضعيت عادي به بورس برگزار شد.

به گزارش ايران بورس
طي اين جلسه اوضاع بورس با توجه به تحولات پرونده سياسي و پرونده هسته اي مورد بحث
قرار گرفت و دلايل افت شديد شاخص طي روزهاي اخير عمدتاً رواني تشخيص داده شد. يكي
از محورهاي اصلي بحث در اين جلسه ضرورت رابطه گسترده با مسئولين دولت و ايحاد
حساسيت بيشتر در آنها نسبت به وضعيت بازار سرمايه بود. در همين زمينه مقرر شد جلسه
اي با ساير وزارتخانه ها براي روشن ساختن اهميت بازار سرمايه و نحوه تاثيرگذاري
رفتارهاي سياسي بر منافع مالي سهامداران در اين بازار برگزار شد. علاوه بر اين مقرر
شد كه طهماسب مظاهري اين موضوع را از طريق وزارتخانه و هيئت دولت دنبال كند.

همچنين بر اساس
تصميمات جلسه مقرر شد بعدازظهر فردا جلسه اي با حضور مديران شركتهاي سرمايه گذاري و
نهادهاي مالي برگزار گردد و طي آن راهكارهاي غلبه بر بحران جاري بررسي شود. مذاكره
با سهامداران بزرگ براي انتخاب استراتژي مناسب براي دفاع از نظام قيمتها بورس

مذاكره با بانكها در زمينه هايي مانند اعطاي تسهيلات خريد سهام


پيگيري تصويب قانون بازار سرمايه

تاكيد بر اموري كه در داخل بورس بايد انجام شود مانند عرضه اوليه


تقويت صندوقهاي سرمايه گذاري

هماهنگي با خصوصي سازي

ايجاد امكان فروش بعد از يك روز

پيگيري مسايل صنعت سيمان از ديگر محورهاي بحث در جلسه صبح امروز بود.