راهکارهای تنظیم بازار و خروج سیمان از سبد حمایتی تدوین شد

معاون کل وزیر امور اقتصادی و
دارایی گفت: راهکارهای تنظیم بازار و خروج سیمان از سبد حمایتی تدوین و به دولت
تقدیم شد.
طهماسب مظاهری در گفت و گو با خبرگزاری مهر خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار و تصمیم
گیری در خصوص خروج سیمان از سبد حمایتی جلسات مفصلی با وزارتخانه های صنایع ،
بازرگانی ، نیرو ، مسکن و راه برگزار که در این جلسات از نظرات کارشناسان ، انجمن
های صنفی و مسئولان بورس نیز استفاده شد.
مظاهری گفت: به هر حال دیشب در خصوص سیمان به جمع بندی نهایی رسیدیم که البته ترجیح
می دهم فعلا در خصوص محتوای این جمع بندی حرفی نزنم.
وی ادامه داد: با تصمیم های قبلی دولت قرار است که سیمان از اول دی ماه از سبد
حمایتی خارج شود و من فکر می کنم با جلسه روز گذشته تصمیم خوب و متعادلی اتخاذ شده
است.
مظاهری ادامه داد: یکی از مسائل مهم این است که وقتی سیمان از سبد حمایتی خارجی شد
چگونه در بازار این محصول قیمت گذاری شود.
معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: خروج سیمان از سبد حمایتی یک
بحث است و ورود آن به بورس فلزات بحث دیگر که تصمیم اولیه دولت خروج سیمان از سبد
حمایتی و از اول دی ماه بوده است.
در همین حال یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی مهر تاکید کرد: با توجه
به مشکلات احتمالی که ورود سیمان به بورس فلزات ممکن است ایجاد کند از اول دی ماه
فقط سیمان از سبد حمایتی خارج می شود و ورود آن به بورس فلزات نیاز به کارهای
کارشناسی بیشتری دارد.
وی بررسی عملکرد بورس فلزات در زمینه محصولات فعلی که در آن عرضه می شود را از
الزامات ورود سیمان به بورس دانست.