رئیس هیئت مدیره گروه توسعه ملی، مدیرعامل «وبانک» شد

بابک سعیدی، رئیس پیشین هیئت مدیره گروه توسعه ملی با تصمیم هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل «وبانک» انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، روز گذشته با تصمیم هیئت مدیره «وبانک»، بابک سعیدی، رئیس پیشین هیئت مدیره این شرکت، به عنوان مدیرعامل جدید وبانک انتخاب شد. طی روند تغییرات هیئت مدیره، همچنین رحمت الله صادقیان به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرتقی­خان­تجریشی، مدیرعامل سابق شرکت به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.