رئیس جمهور مجوز استفاده دولت از فاینانس را صادر کرد

رئیس جمهور با
ابلاغ قانون استفاده از منابع مالی خارجی، مجوز استفاده از فاینانس در طول سالهای
برنامه چهارم توسعه در قالب جداول برنامه و همچنین قوانین بودجه‌های سالانه را صادر
کرد.

به گزارش خبرگزاری
فارس محمود احمدی نژاد در ابلاغیه خود به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ
شده، با اشاره به تصویب قانون استفاده از منابع مالی خارجی در مجلس بر اجرای آن
تاکید کرده است.
بر اساس ماده واحده این قانون به دولت اجازه داده می‌شود در طول برنامه چهارم توسعه
در چارچوب حکم بند (ب) ماده (13) و جدول شماره (7) قانون برنامه چهارم توسعه و
احکام قوانین بودجه‌های سالانه و سایر مجوزهای قانونی از تسهیلات و منابع مالی
خارجی (فاینانس) استفاده نماید.
همچنین سقف مانده تسهیلات استفاده نشده سال 1383 و هر سال برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مندرج در بند (ب) جدول شماره (7) به
سقف سال بعد بند (ب) جدول شماره (7) برنامه اضافه می‌گردد.
بر اساس تبصره ابلاغی نیز حکم موضوع بند (ن) تبصره (2) قانون بودجه سال 1384 کل
کشور ملغی‌الاثر می‌شود.
این قانون ششم مهر ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به
ماده واحده آن، در تاریخ بیست و یکم آبان ماه ماده واحده و تبصره آن عیناً به تصویب
مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.