ذخایر خارجی ایران در سال 2006 به 54 میلیارد دلار می رسد

نشریه میدل ایست
مانیتور پیش بینی کرد در سال 2006 میلادی ذخایر خارجی ایران به بیش از 54 میلیارد
دلار افزایش یابد.

به گزارش مهر به
نقل از میدل ایست مانیتور، ذخایر خارجی ایران

در سال جدید میلادی
نسبت به سال 2005 با رشدی 21 درصدی مواجه خواهد شد
.

بر اساس این گزارش،
ارزش ذخایر خارجی ایران در پایان سال 2005 به 45 میلیارد و

30
میلیون دلار رسید
که پیش بینی می شود این رقم در پایان سال 2006 با 9.7 میلیارد

دلار افزایش به 54
میلیارد و 740 میلیون دلار برسد
.

بنابر اعلام میدل
ایست مانیتور، ذخایر خارجی ایران در سالهای اخیر با رشد قابل

توجهی همراه بوده
است و از سال 2002 تاکنون تقریبا دو برابر شده است
.

بر این اساس، ارزش
ذخایر خارجی ایران از 21.8 میلیارد دلار در سال 2002 به 25.51

میلیارد دلار در سال
2003 و 33.79 میلیارد دلار در سال 2004 افزایش یافت
.

پیش بینی می شود
رشد ذخایر خارجی ایران در سال آینده میلادی نیز ادامه داشته

باشد و ارزش ذخایر
خارجی ایران به بیش از 63 میلیارد دلار برسد
.

میدل ایست مانیتور
همچنین ارزش ذخایر خارجی ایران طی سالهای 2008 تا 2010 را نیز

به ترتیب 71.5، 80 و
89 میلیارد دلار تخمین زده است
.