دیدگاه ٢٢ فعال حرفه ای بازار در خصوص مذاکرات ؛ این بار «توافق» می شود یا نه!؟

 

بورس 24:

رسیدن به آستانه ضرب الاجل تعیین شده برای حصول توافق بین ایران و1+5 در مذاکرات هسته ای بار دیگر بازار سرمایه و سایر بازارهای داخلی را در مرز تصمیم گیری های مهم قرار داده است.

البته تعلل در اتخاذ استراتژی های نهایی در اغلب حقوقی ها و کانون های سرمایه گذاری و مالی در کشور قصه طولانی تری به طول زمان مذاکرات هسته ای در دولت های قبل هم داشته است. شدت و ضعف آن در این میان البته به عوامل به مراتب پیچیده تری هم گره خورده است. اخبار منتشر شده از احتمال تمدید مذاکرات حتی تا 10 روز پس از ضرب الاجل 10 تیر ،در حالی آخرین خبرهای تاثیر گذار بر بازار تعبیر می شود که باوجود تمامی پتانسیل های داخلی برای به حرکت واداشتن اقتصاد و مزیت های رقابتی و نسبی ، روان اقتصاد و بازارهای آن توام با دل مشغولی های آحاد مردم کشور به سرنوشت این مذاکرات گره خورده است. این که فعالان بازار سرمایه عمدتا بر اساس تحلیل های خود استراتژی های خرید و فروش سهام را می چینند، نگاهی به سخنان 22 تن از آن ها قطعا ابعاد بهتری از فرصت های سرمایه گذاری را نیز پیش رو می نهد.

1دیدگاه دیدگاه 2 دیدگاه 3