دیدار نوروزی جناب آقای دکتر حنیفی با مدیران عامل شرکتهای تابعه برگزار شد.

دراین مراسم که معاونین و مدیران ارشد شرکت، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه حضور داشتند، جناب آقای دکتر حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با آرزوی سلامتی،تندرستی و موفقیت روزافزون برای مدیران و کارکنان شرکتهای تابعه ابراز امیدواری کرد که انشاالله باهمدلی و تلاش روز افزون این عزیزان، مجموعه گروه توسعه ملی درسال جدید به جهشی چشمگیر در عملکرد و ارایه خدمات مطلوب و کسب رضایت سهامداران محترم دست یابد.

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی