دکتر محمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی منصوب شد

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر محمدرضا فرزین به سمت مدیرعاملی بانک ملی منصوب شد.

دکتر محمدرضا فرزین که پیش از این عهده دار سمت مدیرعاملی بانک کارآفرین بوده است، در کارنامه کاری خود حضور به عنوان دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها، معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی و مدیرعاملی صندوق توسعه ملی در دوران دولت های نهم و دهم را داراست. در دولت سیزدهم نیز دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز 1 آبان 1400 طی حکمی وی را به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب کرد.

خانواده گروه توسعه ملی ، انتخاب شایسته ایشان به عنوان مدیرعامل بانک ملی را تبریک  عرض می نماید. امید است در دوره جدید با تکیه بر تعهد و تخصص ایشان به ویژه در حوزه سیاستگذاری کلان اقتصاد و مدیریت سیستم بانکی، شاهد درخشش نام بانک ملی ایران بر تارک اقتصاد این مرز و بوم باشیم.