دکتر فرهاد حنیفی، درگفتگو با «نسیم»: افزایش سرمایه این شرکت، از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران محقق می‌شود

دکتر فرهاد حنیفی

گروه اقتصادی خبرگزاری نسیم: مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، از افزایش سرمایه این شرکت از رقم 650 به 2 هزار میلیارد تومان خبرداد وگفت که پس از اخذ مجوزهای لازم، این افزایش سرمایه ازمحل آورده نقدی ومطالبات سهامداران محقق می شود.

“شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، با سرمایه ۶۵۰ میلیارد تومانی یکی از بزرگترین شرکت های فعال در بازار سرمایه بوده که متعلق به بانک ملی  است.”

فرهاد حنیفی،در گفتگو با «نسیم» اذعان داشت که شرکت متبوع او،به دنبال فعالیت های خرد وکوچک نیست و ادامه داد که  این شرکت به دنبال فعالیت هایی بوده که اهدافی چون ایجاد اشتغال، افزایش  نرخ بهره وری و کسب سود در آن محقق شود.

وی،درباره سرمایه گذاری شرکت متبوع خود درطرح تولید سنگ آهن سنگان، گفت که طرح تولید پنج میلیون تن  کنستانتره وگندله سنگان با سرمایه گذاری 1300 میلیارد تومانی درمرحله پییگیری واجرا بوده که گشایش اعتبارآن   هم انجام  شده است.

به گفته حنیفی، تولید 2.5 میلیون تن گندله در کنار همین رقم کنستانتره  در طرح سنگان تا پایان سال 95  به بهره برداری  خواهد رسید.

به گفته وی، درحال حاضر،هیچ سهمی از سبد پرتفوی  شرکت متبوع او مربوط به معدنی ها نبوده هر چند که طبق برنامه ریزی انجام شده، ظرف دو سال آتی 30 درصد از سبد پرتفوی  شرکت به معدنی ها اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،درباره واگذاری سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی درگروه صنایع غذایی بهشهرهم گفت که  شرکت توسعه صنایع بهشهریک شرکت فعال بوده که  ارزش آن، دوهزار میلیارد تومان برآورد شده وسهام گروه توسعه ملی درآن نزدیک به 50 درصد است.

حنیفی،ازاعلام آمادگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برای  واگذاری سهام خود درشرکت توسعه صنایع غذایی بهشهر خبردادوگفت که با توجه به رقم نزدیک به یک هزار میلیارد تومانی سهام گروه توسعه ملی، به سادگی مشتری  برای خرید این مقدار سهام یافت نمی شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،با بیان اینکه هرپنج عضو هیات مدیره این شرکت را بانک ملی تعیین کرده است،گفت که تصمیم گیر نهایی برای کاهش سهم خود درگروه توسعه ملی بانک ملی بوده بنابراین ممکن است که تعدادی ازصندلی های هیات مدیره را واگذار کند.

حنیفی، از ابلاغ سیاست کاهش سهم بانک ملی در شرکت گروه توسعه ملی خبرداد وگفت که شرکت هایی که علاقمند به خرید سهام بانک ملی باشند، مورد بررسی قرار می گیرند.

“درحال حاضر نزدیک به 75 درصد سهام این شرکت دراختیار بانک ملی ایران بوده که از قرار معلوم،کاهش 25 درصدی سهام بانک ملی از این شرکت تا پایان سالجاری در دستور کار قرار گرفته است.”

وی،حضور پرنگتردرعرصه صنعت پتروشیمی، را در زمره اولویت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی   دانست و افزود که  این شرکت برنامه ای برای حضوردر پالایشی ندارد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،تصریح کردکه  درعین حال،سهم 35 درصدی پتروشیمی  ها در پرتفوی این شرکت،ظرف همین مدت یعنی دوسال آینده هم به 45 درصد  افزایش می باید.

وی،تصریح کرد که پس از حوزه معادن ، منابع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به سمت پتروشیمی ها  خواهد رفت هرچندکه این شرکت برنامه ای برای حضورد صنایع مس ندارد.

به گفته وی، شرکت های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،هیچ تسهیلاتی از بانک ملی  دریافت نمی کنند و افزود که  بانک ملی درآمد های  حاصله در شرکت های زیر مجموعه را تخلیه نمی کندتا این شرکت ها  فرصت سرمایه گذاری وامکان سرمایه درگردش را داشته باشند.

وی، در تحلیل وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم امسال احتمال  داد که رونق در بازار سرمایه  بیشتر شده وافزودکه در صورت کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده،رونق بیشتری در  بازار سرمایه به وجود خواهد آمد.