دوره آموزشی «برنامه‌ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» در سیمان شمال برگزار شد

دوره آموزشی با عنوان «برنامه‌ریزی استراتژیک و نقش آن در صنعت» جهت مدیران، سرپرستان و کارشناسان شرکت سیمان شمال با محوریت آموزش طرح‌ریزی استراتژیک یا تدوین استراتژی در سازمان در این شرکت برگزار شد.

باتوجه به تدوین سند راهبردی شرکت سیمان شمال و تصویب و تأیید آن توسط هیأت مدیره این شرکت و هلدینگ سیدکو، مقرر شده که کلیه فعالیت‌ها بر اساس این سند و منطبق با برنامه‌های استراتژیک و چشم‌انداز ترسیم شده انجام شود. به این منظور، دوره یاد شده توسط محسن محمودزاده استاد دانشگاه و با مشارکت ۸۵ نفر، به مدت ۶ روز در سالن آمفی تئاتر این کارخانه برگزار شد.