ده شرکت اول جهان در سال ۲۰۰۴ معرفی شدند

در ميان ده شركت بزرگ
جهان در سال ۲۰۰۴ چهار شركت نفتي و چهار شركت اتومبيل سازي جاي گرفته‌اند

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از فورچون ده شركت بزرگ جهان در سال ۲۰۰۴ به ترتيب عبارتند از
فروشگاه‌هاي وال مارت (امريكا)، بريتيش پترو ليوم (انگليس)، اكسون موبيل (امريكا)،
رويال داچ شل (انگليس – هلند)، جنرال موتور (امريكا)،‌ دايملر كرايسلر (آلمان)،
تويوتا موتور (ژاپن)، فورد موتور (امريكا)، جنرال الكتريك (امريكا)، توتال
(فرانسه).
از ميان ده شركت اول دنيا كه بر پايه ميزان درآمدها، تعداد كارمندان و فاكتورهاي
اقتصادي ديگر طبقه بندي شده‌اند چهار شركت نفتي و چهار شركت اتومبيل سازي قرار
دارند.
همچنين از ميان اين ده شركت پنج شركت امريكايي ، دو شركت انگليسي و يك شركت نيز
فرانسوي، آلماني و ژاپني بوده است.
براساس اين گزارش سود اين شركت ها در سال ۲۰۰۴ به ترتيب فروشگاه‌هاي وال مارت ۳/۱۰
ميليارد دلار,بريتيش پتروليوم ۴/۱۵ ميليارد دلار، اكسون موبيل ۳/۲۵ ميليارد دلار،
رويال داچ شل ۲/۱۸ ميليارد دلار، جنرال موتور ۸/۲ ميليارد ميليارد دلار، دايملر
كرايسلر ۱/۳ ميليارد دلار، تويوتا موتور ۹/۱۰ ميليارد دلار، فورد موتور ۵/۳ ميليارد
دلار، جنرال الكتريك ۸/۱۶ ميليارد دلار، و توتال ۱۲ ميليارد دلار بوده است.