دلایل تعدیل مثبت وبانک از زبان مدیرعامل

دکتر فرهاد حنیفی مدیرعامل سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

فرهاد حنیفی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با اشاره به توقف «وبانک» در خصوص جزییات بسته شدن این نماد به خبرنگار بورس 24 گفت: نماد این شرکت به دلیل تعدیل پیش بینی سود متوقف شده است. دلیل نخست  این تعدیل تقسیم سود “وتوسم” در مجمع بوده است. این شرکت به ازای هر سهم 115تومان تقسیم نمود که در سود “وبانک” موثر خواهد بود.

به گفته وی، هر سال به دلیل زمان برگزاری مجمع ایران ترانسفو سود این شرکت نیز قابل شناسایی نبوده و به نوعی یک سال با تاخیر شناسایی می کردیم. اما با توجه به اینکه در حال حاضر مجمع این شرکت قبل از  مجمع  “وبانک” برگزار شد، سود قابل شناسایی بوده است.

حنیفی ادامه داد: دلیل سوم تعدیل سود شرکت افزایش در فروش شرکت های زیر مجموعه است که موجب اندکی تعدیل در سود شرکت شده است.

مدیر عامل وبانک در خصوص شرایط این شرکت اذعان داشت: بازار زمینه رشد را برای اکثریت شرکت ها در سال 94 دارد. ما نیز از این قائده مستثنی نیستیم و چشم انداز رشد شرکت مثبت بوده و در بازار منعکس خواهد شد.

از این مقام مسئول در خصوص پروژه کارخانه گندله سازی و کنسانتره سنگان پرسیدیم که گفت: این پروژه تا کنون بالغ بر 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بخش مهمی از گشایش  LC  آن انجام شده است و بخش دیگر اعتبارات اسنادی این پروژه در حال گشایش است.