دعوت بانک اقتصادنوین برای شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده بانک اقتصادنوین ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری در محل ساختمان مرکزی بانک اقتصادنوین، تشکیل می‌شود.

به این ترتیب، از تمامی صاحبان سهام«ونوین» یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می‌شود، به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی یاد شده، روز یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت از ساعت ۸ الی ۱۶با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی شامل وکالت، ولایت، قیمومت یا کارت شناسایی معتبر به امور سهامداران بانک اقتصاد نوین به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، شماره ۱۷، طبقه اول مراجعه کنند. همچنین شماره تلفن مستقیم اداره امور سهامداران این بانک ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ آماده پاسخگویی به سوالات سهام‌داران است.

مجمع عمومی فوق‌العاده بانک اقتصادنوین صبح روز ۲۲ اردیبهشت در محل ساختمان مرکزی بانک به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بلوار اسفندیار، شماره ۲۴، طبقه دهم برگزار خواهد شد؛ افزون بر این، ترتیبی اتخاذ ‌شده است که برگه ورود به جلسه از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح روز برگزاری نیز به سهامداران ارائه شود.