دستورالعمل فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها و نظارت موثر واحدهای حقوقی تدوین می‌شود

مدیر حقوقی گروه توسعه ملی:

دستورالعمل  فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها و نظارت موثر واحدهای حقوقی تدوین می‌شود

دومین نشست هم‌اندیشی مدیران و مشاوران حقوقی خانواده بزرگ گروه توسعه ملی به میزبانی شرکت توسعه صنایع بهشهر و با حضور سیامک برهانی مدیر حقوقی گروه توسعه ملی و عضو هیئت‌ مدیره «وبشهر» و مدیران حقوقی شرکت‌های تابعه برگزار شد.

مدیر حقوقی گروه توسعه ملی نیز بر ضرورت تدوین دستورالعملی جهت تعیین فرآیند انعقاد و اجرای قراردادها و نظارت مؤثر واحدهای حقوقی تأکید و در این ‌ارتباط، مدیران حقوقی شرکت‌های زیرمجموعه دیدگاه‌های خود را در مورد نحوه نظارت بر این  امر و همچنین بازنگری آیین‌نامه‌های معاملاتی بیان کردند.

تعیین دو کمیته تخصصی در حوزه نظارت بر قراردادها و پرونده‌های قضایی متشکل از مدیران حقوقی هلدینگ‌ها در سطح گروه توسعه ملی جهت تعیین و تدوین سازوکارهای لازم جهت نظارت مؤثر بر قراردادها و پرونده‌های قضایی از مصوبات پایانی این هم‌اندیشی بود.