در ۶ ماه اول سال ۲۰۰۵ تولید آهن و فولاد خام در ایران از مرز ۸/۵ میلیون تن گذشت


سازمان جهاني آهن و فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در
ايران در شش ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي با ۱۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به ۵ ميليون و ۸۲۵ هزار تن افزايش يافته است.


به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است:
ايران در شش ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي چهار ميليون و ۶۵۳ هزار تن فولاد خام توليد
كرده است كه اين رقم در مقايسه با توليد چهار ميليون و ۱۹۱ هزار تني فولاد خام در
شش ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي ۱۱ درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه ژوئن ۲۰۰۵ ( خرداد) به ۷۷۵ هزار
تن رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه مي ۲۰۰۵ ( ارديبهشت) ۴۸ هزار تن
كاهش يافته است و در مقايسه با توليد ۷۷۰ هزار تني در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ ميلادي ۶/۰
درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش افزود: در حالي كه توليد آهن در ايران در شش ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي
۹۲۸ هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در شش ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۱۱۷۲
هزار تن رسيد كه ۳/۲۶ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ميزان توليد آهن در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادي ۲۰۸ هزار تن
بوده است كه در مقايسه با ماه مي ۱۷ هزار تن افزايش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه ژوئن سال ۲۰۰۵ ميلادي در مقايسه با توليد ۱۸۷ هزار تني در
ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ ميلادي ۲/۱۱ درصد افزايش يافته است.