در 6 ماه اول سال 2005 تولید آهن و فولاد خام در ایران از مرز 8/5 میلیون تن گذشت


سازمان جهاني آهن و فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در
ايران در شش ماهه اول سال 2005 ميلادي با 13 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به 5 ميليون و 825 هزار تن افزايش يافته است.


به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است:
ايران در شش ماهه اول سال 2005 ميلادي چهار ميليون و 653 هزار تن فولاد خام توليد
كرده است كه اين رقم در مقايسه با توليد چهار ميليون و 191 هزار تني فولاد خام در
شش ماهه اول سال 2004 ميلادي 11 درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه ژوئن 2005 ( خرداد) به 775 هزار
تن رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه مي 2005 ( ارديبهشت) 48 هزار تن
كاهش يافته است و در مقايسه با توليد 770 هزار تني در ماه ژوئن سال 2004 ميلادي 6/0
درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش افزود: در حالي كه توليد آهن در ايران در شش ماهه اول سال 2004 ميلادي
928 هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در شش ماهه اول سال 2005 ميلادي به 1172
هزار تن رسيد كه 3/26 درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ميزان توليد آهن در ماه ژوئن سال 2005 ميلادي 208 هزار تن
بوده است كه در مقايسه با ماه مي 17 هزار تن افزايش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه ژوئن سال 2005 ميلادي در مقايسه با توليد 187 هزار تني در
ماه ژوئن سال 2004 ميلادي 2/11 درصد افزايش يافته است.