در 5 ماهه اول امسال؛ 4.8 میلیارد دلار کالای صنعتی و معدنی صادر شد

در پنج ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی با احتساب صادرات
صنایع دستی به 1/4840 میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، صادرات کالاهای
صنعتی و معدنی در پنج ماهه اول سال جاری از نظر وزنی 7/72 درصد و از نظر ارزش 7/122
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، در این مدت نسبت به صادرات صنعتی و معدنی به صادرات غیر نفتی
4/79 درصد بوده است.

بررسی آمار ها حاکی است در این مدت صادرات صنایع غذایی با 1/61 درصد رشد به 9/197
میلیون دلار، مواد شوینده و پاک کننده با 7/245 درصد رشد به 6/48 میلیون دلار،
محصولات شیمیایی با 1/43 درصد رشد به 2/1408 میلیون دلار، محصولات پایه نفتی با
2/51 درصد رشد به بیش از 200 میلیون دلار، محصولات پلاستیکی و ملامین با 6/4 درصد
رشد به 8/103 میلیون دلار ، تایر و تیوپ با 6/12 درصد رشد به 3/6 میلیون دلار،
صنایع سلولزی با 5/87 درصد رشد به 9/12 میلیون دلار و گروه درویی با 5/22 درصد کاهش
به 4/20 میلیون دلار رسید.

این گزارش می افزاید: صادرات فرآورده های معدنی به 5/92 میلیون دلار افزایش یافت که
این میزان بیانگر رشدی معادل 1/24 درصد می باشد.

همچنین در بخش صنایع معدنی 8/396 میلیون دلار، کالا به خارج از کشور صادر شد که در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 1/164 درصد رشد برخوردار بوده است.

آمارها حاکی است در مدت مذکور آهن و فولاد با 6/556 میلیون دلار صادرات از 7/19
درصد رشد، فلزات غیر آهنی با 6/397 میلیون دلار از 206 درصد رشد، صنایع فلزی با
9/32 میلیون دلار و 3/42 درصد رشد، صنایع الکتریکی با 1/83 میلیون دلار از 3/296
درصد رشد و محصولات نساجی و پوشاک با 104 میلیون دلار از 3/28 درصد رشد برخوردار
بوده اند.

این گزارش می افزاید: در مدت یاد شده 6/38 میلیون دلار مصنوعات چرمی و غیرچرمی به
خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/55 درصد رشد داشته است.

صادرات صنایع خودرو نیز با 3/14 درصد افزایش همراه بود و در مجموع در این بخش 6/113
میلیون دلار صادرات انجام شد.

بر اساس این گزارش در مدت مذکور صادرات صنایع دستی بالغ بر 5/47 میلیون دلار بوده
است.