در 4 سال آینده ایران به یکی از قطب‌های تولید کننده پلیمر در خاورمیانه تبدیل می‌شود


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي شركت ملي صنايع
پتروشيمي، با طرح‌هاي در دست اقدام و آغاز به كار طرح‌هاي پتروشيمي در منطقه غرب
كشور ظرفيت توليد پليمر در سال 88 به بيش از 9 ميليون تن خواهد رسيد و بر اساس
محاسبات كارشناسانه پيش‌بيني مي‌شود سهم ايران در توليد پليمر نسبت به عربستان
سعودي كه در حال حاضر بزرگترين توليدكننده پليمر در خاورميانه است افزايش يابد.
بر اساس اين گزارش در سال 83 ظرفيت توليد انواع پليمر در كشور بيش از 1 ميليون و
360 هزار تن بوده است كه بر طبق آمار موجود پلي اتيلن در رتبه چهارم، پروپيلن و

PVC

در رتبه دوم قرار دارد و پيش‌بيني مي‌شود بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در سال
88 با توليد بيشتر، پلي اتيلن و


PVC

در رتبه اول و پروپيلن در رتبه دوم قرار گيرد.
بنا بر اين گزارش دو محور «فرآيند و كاتاليست‌ها» و «مشتري محوري» به عنوان
فعاليت‌هاي پژوهشي در بخش پليمر قلمداد مي‌شود، شناخت فناوري واحدهاي پليمري
موجود،‌ميل به فناوري توليد گريد‌هاي مختلف، توليد اصلاح فرآيندهاي توليدي موجود،
اصلاح فناوري‌هاي توليدي، ميل به فناوري جديد از جمله فعاليت‌هاي مهم در بخش
پژوهش‌هاي پليمري است كه با ايجاد كارگاه مشتري محوري به منظور حمايت و كمك از
صنايع پايين دستي و كوچك در جهت رفع نياز مشتريان در زمينه مشكلات فني و تخصصي از
جمله اقداماتي است كه در بخش پليمر تاكنون صورت پذيرفته است. بزرگترين توليدكننده
پليمر در خاورميانه است در 4 سال آينده افزايش يابد.