در ۱۱ ماهه امسال تولید فولاد در کشور ۴/۱۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، در ۱۱ ماهه منتهی به پایان بهمن ماه امسال تولید فولاد خام در کشور به هشت میلیون و صد و نود و دو هزار تن تولید آلومینیوم با ۷/۱۶ درصد رشد به حدود ۱۹۰ هزار تن، تولید سیمان با ۷/۸ درصد افزایش به حدود ۳۰ میلیون تن و تولید ششیه جام و فلوت با ۷/۶ درصد افزایش به ۵۲۶ هزار تن رسید. (خبرگزاری فارس ۱۷/۱۲/۸۳)