در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات سیمان به مرز 188 هزار تن رسید

از ابتداي فروردين
ماه تا پايان تيرماه امسال نزديك به 188 هزار تن سيمان از كشور صادر شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، در چهار ماهه نخست سال جلاري، نزديك
به 188 هزار تن سيمان به ارزش 9 ميليون و 946 هزار دلار از كشور صادر شده است كه از
لحاظ وزني 3/109 درصد و از لحاظ ارزش 103 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
نشان مي‌دهد.
اين گزارش مي افزايد: هر تن سيمان صادراتي ايران به طور متوسط طي اين مدت 53 دلار
در خارج از كشور به فروش رسيده است.
اين گزارش حاكي از آن است كه در تيرماه امسال بيش از 42 هزار تن سيمان به ارزش
نزديك به 4/2 ميليون دلار از كشور صادر شده است.