در چهار ماهه نخست سال جاری میزان صادرات سیمان به مرز ۱۸۸ هزار تن رسید

از ابتداي فروردين
ماه تا پايان تيرماه امسال نزديك به ۱۸۸ هزار تن سيمان از كشور صادر شد .

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از روابط عمومي خانه معدن ايران، در چهار ماهه نخست سال جلاري، نزديك
به ۱۸۸ هزار تن سيمان به ارزش ۹ ميليون و ۹۴۶ هزار دلار از كشور صادر شده است كه از
لحاظ وزني ۳/۱۰۹ درصد و از لحاظ ارزش ۱۰۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
نشان مي‌دهد.
اين گزارش مي افزايد: هر تن سيمان صادراتي ايران به طور متوسط طي اين مدت ۵۳ دلار
در خارج از كشور به فروش رسيده است.
اين گزارش حاكي از آن است كه در تيرماه امسال بيش از ۴۲ هزار تن سيمان به ارزش
نزديك به ۴/۲ ميليون دلار از كشور صادر شده است.