در چهار سال آینده ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به بیش از 10 میلیارد دلار می‌رسد

طي چهار سال آينده
قرار است ارزش صادرات محصولات پتروشيمي كشور به 10 ميليارد و 265 ميليون دلار برسد

به گزارش خبرگزاري
فارس، طبق برنامه شركت‌ ملي صنايع پتروشيمي ايران، در سال 1356 ظرفيت پتروشيمي كشور
دو ميليون و 700 هزار ش بود كه اين ميزان در سال گذشته به 19 ميليون تن رسيد. شركت
ملي صنايع پتروشيمي پيش بيني كرده است كه در سال 1388 ميزان ظرفيت پتروشيمي كشور به
55 ميليون تن در سال برسد.
براساس گزارش شركت ملي پتروشيمي ايران، در هشت سال گذشته حدود 33 ميليارد دلار در
صنعت پتروشيمي كشور سرمايه‌گذاري شده است.
همچنين پيش‌بيني مي‌شود كه سهم پتروشيمي از توليد ناخالص داخلي (
GDP)
كشور در سال 88 به سه درصد برسد.
در حال حاضر چندين طرح پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس واقع در عسلويه
وجود دارد.
ايران 27 تريليون گاز دارد كه پس از روسيه دومي كشور بزرگ گازي جهان است از كل گاز
ايران نيمي از آن در عسلويه است. ايران حدود 18 درصد كل گاز جهان را دارد و 9 تا
درصد كل گاز جهان در پارس جنوبي است. قرار است 25 فاز در اين منطقه احداث شود.
در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس بندرگاه آن 15 پست اسكله دارد كه ظرفيت صادرات 30
ميليون تن مواد را دارد و كشتي‌هاي 7 تا 70 هزار تن مي‌توانند در كنار آن پهلو
بگيرند.
طبق گفته صدر مجري طرح بندرگاه منطقه ويژه انژي پارس جنوبي، تا چند روز آينده گاز
فازهاي 4 و 5 پارس جنوبي از اين اسكله صادر مي شد.
يكي از واحد‌هاي پتروشيمي واقع در اين منطقه الفين دهم يا پتروشيمي جم است كه با
ظرفيت نهايي دو ميليون و 110 هزار تن در سال، بزرگترين واحد‌الفين در جهان است. يك
ميليارد و 225 ميليون دلار هزينه ارزي و حدود 350 ميليارد تومان به صورت ريالي در
اين طرح هزينه شده است و تا پايان آذرماه امسال واحد پليمري آن و تا پايان امسال
واحدالفين آن افتتاح مي‌شود.
يكي ديگر از طرح‌هاي پتروشيمي در عسلويه، الفين نهم است كه با همكاري شركت ساسول
آفريقاي جنوبي در حال ساخت است و قرار است 400 هزار تن اتيلن، 300 هزار تن سي اتيلن
سنگين و متوسط و 300 هزار تن پلي‌اتيلن سبك و 90 هزار تن پروپان در سال توليد كند.

طبق گفته حيدريان مديرعامل اين واحد قرار است سال آينده اين طرح به طور كامل به
بهره‌برداري برسد.
پتروشيمي برزويه (آروماتيك چهارم) نيز از بزرگترين طرح‌هاي آروماتيك دنيا است و
پيش‌بيني شده است تا سال آينده اين طرح به بهره‌برداري برسد.
طرح آمونياك و اوره ششم نيز قرار سالانه 75 هزار تن آمونياك، يك ميليون و 75 هزار
تن اوره و 10 هزار تن سولفات آمونيوم توليد كند،
در حال حاضر فاز نخست اين طرح در مراحل پيش راه‌اندازي است و فاز دوم آن نيز در
حدود 62 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و قرار است فروردين ماه سال آينده افتتاح شود.