در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۵ تولید آهن و فولاد خام در ایران به ۸/۴ میلیون تن افزایش یافت


سازمان جهاني آهن و فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در
ايران در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي با ۳/۱۶ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به چهار ميليون و ۸۴۲ هزار تن افزايش يافته است.


به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است:
ايران در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي سه ميليون و ۸۷۸ هزار تن فولاد خام توليد
كرده است كه اين رقم در مقايسه با توليد سه ميليون و ۴۲۱ هزار تني فولاد خام در پنج
ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي ۴/۱۳ درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه مي ۲۰۰۵ ( خرداد) به ۸۲۳ هزار تن
رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه آوريل ۲۰۰۵ ( ارديبهشت) ۴۰ هزار تن
افزايش يافته است و در مقايسه با توليد ۶۹۱ هزار تني در ماه مي سال ۲۰۰۴ ميلادي ۱۹
درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش افزود: در حالي كه توليد آهن در ايران در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي
۷۴۱ هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در پنج ماهه اول سال ۲۰۰۵ ميلادي به ۹۶۴
هزار تن رسيد كه ۳۰ درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ميزان توليد آهن در ماه مي سال ۲۰۰۵ ميلادي ۱۹۱ هزار تن
بوده است كه در مقايسه با ماه آوريل ۲۳ هزار تن كاهش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه مي سال ۲۰۰۵ ميلادي در مقايسه با توليد ۱۳۲ هزار تني در ماه
مي سال ۲۰۰۴ ميلادي ۴۴ درصد افزايش يافته است.