در پنج ماهه اول سال 2005 تولید آهن و فولاد خام در ایران به 8/4 میلیون تن افزایش یافت


سازمان جهاني آهن و فولاد اعلام كرد: توليد آهن و فولاد خام در
ايران در پنج ماهه اول سال 2005 ميلادي با 3/16 درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به چهار ميليون و 842 هزار تن افزايش يافته است.


به گزارش خبرگزاري فارس، گزارش سازمان جهاني آهن و فولاد حاكي است:
ايران در پنج ماهه اول سال 2005 ميلادي سه ميليون و 878 هزار تن فولاد خام توليد
كرده است كه اين رقم در مقايسه با توليد سه ميليون و 421 هزار تني فولاد خام در پنج
ماهه اول سال 2004 ميلادي 4/13 درصد افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش، توليد فولاد خام در ايران در ماه مي 2005 ( خرداد) به 823 هزار تن
رسيد كه در مقايسه با توليد فولاد خام در ماه آوريل 2005 ( ارديبهشت) 40 هزار تن
افزايش يافته است و در مقايسه با توليد 691 هزار تني در ماه مي سال 2004 ميلادي 19
درصد افزايش نشان مي دهد.
اين گزارش افزود: در حالي كه توليد آهن در ايران در پنج ماهه اول سال 2004 ميلادي
741 هزار تن بوده است، ميزان توليد آهن در پنج ماهه اول سال 2005 ميلادي به 964
هزار تن رسيد كه 30 درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس، ميزان توليد آهن در ماه مي سال 2005 ميلادي 191 هزار تن
بوده است كه در مقايسه با ماه آوريل 23 هزار تن كاهش نشان مي دهد.
ميزان توليد آهن در ماه مي سال 2005 ميلادي در مقايسه با توليد 132 هزار تني در ماه
مي سال 2004 ميلادي 44 درصد افزايش يافته است.