در پنجمین کنفرانس بین‌المللی سیمان تشریح شد: راهکارهای توسعه بازار و ارتقای کیفیت سیمان

پنجمین همایش بین‌المللی سیمان با حضور مسئولان وزارت راه، مسکن و شهرسازی، دبیران انجمن‌های صنفی سیمان و بتن، سناتور شورای فنی و اقتصادی فدرال آلمان، مدیران عامل هلدینگ‌ها و شرکت‌های سیمانی کشور، مدیران سازمان ملی استاندارد، اساتید دانشگاه، متخصصان و پژوهشگران صنعت بتن و صادرکنندگان سیمان روز پانزدهم بهمن‌ماه در هتل اوین پارسیان تهران برگزار شد.

در این رویداد، حامد اصل روستا مدیرعامل هلدینگ سیدکو مقاله‌ای با موضوع«تبیین راهکارهای توسعه بازارهای صادراتی درصنعت سیمان» ارائه کرد که مورد اقبال حاضران قرار گرفت. همچنین مقاله‌ای با عنوان«ضرورت به کارگیری دیدگاه‌های جدید درصنعت سیمان ایران» توسط محمد شکرچی‌زاده معاون وزیر راه، مسکن و شهرسازی و مقاله دیگری با عنوان«فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت سیمان در شرایط تحریم» توسط آقای آندرآس شوایتزر سناتور شورای فنی و اقتصادی فدرال آلمان، تشریح شد.

افزون بر این، مقاله«طراحی محصولات جدید در صنعت سیمان» توسط فرزام زمانی مدیرعامل هلدینگ اسپندار،  «استانداردهای کیفی جدید سیمان در بازارهای صادراتی» از حمیدرضا تاجیک دبیر کمیته استاندارد سیمان و آهکISIRI – TC 74، «نیازها و خواسته‌ها در بتن آماده» از سوی علیرضا رحمتی رئیس کانون سراسری انجمن‌های بتن‌های آماده کشور و «بتن‌های دوستدار محیط زیست» توسط شاهین ظهوری مدیرعامل شرکت تولیدی- تحقیقاتی آبتوس و «دیدگاه‌های جدید در دوام بتن» از سوی علی اکبر رمضانیانپور استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ارائه شدند.

این کنفرانس که با عنوان آمیخته بازاریابی با تلفیق عناصر«۷p» آغاز شده بود، پس از ۲ روز با جمع‌بندی اقدامات ایران برای تدوین و ارتقای استانداردهای بین‌المللی سیمان در انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به کار خود پایان داد.