در مدت ۵ سال ایران ۱۱۶ میلیارد دلار نفت خام در بازارهای جهانی فروخت

ايران طي پنج سال
گذشته بيش از ۱۱۶ ميليارد دلار نفت خام در بازارهاي جهاني فروخته است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از آمار مديريت امور بين الملل شركت نفت، ايران در طي سالهاي ۱۳۸۳ _
۱۳۷۹ معادل ۱۱۶ ميليارد و ۳۱۱ ميليون دلار نفت خام صادر كرده است.
بنا بر اين گزارش، ميزان درآمد حاصل از صادرات نفت در سال ۱۳۷۹ برابر با ۲۴ ميليارد
و ۲۸۰ ميليون دلار بوده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين رقم در سال گذشته از مرز ۳۱
ميليارد دلار گذشته است.
درآمد ايران در سال جاري نيز بيش از ۴۲ ميليارد دلار پيش‌بيني مي‌شود.