در محیطی صمیمی و با هدف ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات و بررسی ظرفیت های موجود ؛ صبحانه کاری مدیرعامل گروه توسعه ملی با حضور کارشناسان شرکت برگزار شد

نخستین نشست مشترک مدیرعامل و کارشناسان گروه توسعه ملی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، صبح امروز جلسه صبحانه کاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی با کارشناسان این شرکت در راستای ارتقاء سطح روابط درون سازمانی و طرح مسائل و بررسی ظرفیت های موجود برگزار شد.


در ابتدای این نشست مجتبی عزیزیان، مدیرعامل گروه توسعه ملی ضمن اشاره به تنوع و تعدد فعالیت های تولیدی و صنعتی گروه به ضرورت و اهمیت توسعه نوآوری و بهره مندی از ایده های نوین در فرآیندهای تولید شرکت های تابعه اشاره نموده و افزود: با استفاده از خرد جمعی مدیران و کارشناسان شرکتها و افزایش همفکری و هم افزایی بین آنان، چالش ها و موانع پیش روی گروه و شرکت های تابعه در کوتاه ترین زمان ممکن قابل حل خواهد بود.
در ادامه جلسه کارشناسان فنی و اداری گروه به بیان دیدگاهها و دغدغه های خود در مسائل گوناگون پرداخته و پیشنهاداتی را جهت بهبود وضعیت و افزایش بهره وری ارائه کردند.