در ماه اوت؛ صادرات نفت خام ایران به کره جنوبی کاهش یافت

به گزارش ایرنا از رویترز، واردات کلی نفت کره جنوبی در ماه اوت افزایش 3.5 درصدی داشته و به ٨٨ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه رسیده است.
اطلاعات منتشر شده از شرکت نفت ملی کره در روز سه شنبه، نشان می دهد که کره به طور کلی در ماه اوت امسال ۴ میلیون و ۵۴ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده که این رقم در سال گذشته ۴ میلیون و ١۶٧ هزار بشکه بوده است.
بیشترین نفت وارداتی کره از عربستان بوده که ٢١ میلیون و ٧۶٠ هزار بشکه در ماه اوت بود و از رقم ٢۵ میلیون و ۵٩۶ هزار بشکه برای ماه اوت سال گذشته حدود ۴ میلیون بشکه کمتر است.
واردات کره از کویت بیش از یک میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه در این مدت در مقایسه با سال قبل رشد داشت ولی واردات نفت از امارات کاهش چشمگیری داشته و از ١٣ میلیون بشکه به کمتر از ١٠ میلیون بشکه رسیده است.
واردات از قطر هم کاهش نیم میلیونی داشته و به ٨ میلیون و ۵٧٠ هزار بشکه رسیده است.