در سال ۲۰۱۰ ذخایر خارجی ایران با ۲ برابر افزایش به بیش از ۸۹ میلیارد دلار می‌رسد

بیزینس مانیتور در تازه‌ترین
گزارش خود میزان ذخایر خارجی ایران را در سال جاری را ۴۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار
اعلام کرد و پیش‌بینی کرد این میزان در سال ۲۰۱۰ بیش از دو برابر افزایش داشته و به
۸۹ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار برسد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این موسسه در گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۰۶ خود با بررسی
برخی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تا سال ۲۰۱۰، پیش‌بینی کرد که ذخایر خارجی
کشورمان در سال آینده با حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش به ۵۴ میلیارد و۱۹۰ میلیون
دلار برسد و با تداوم روند صعودی در سال ۲۰۰۷ شاهد ذخایر خارجی بالغ برابر ۶۲
میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار خواهیم بود.
ذخایر خارجی کشورمان در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز افزایش خوبی را شاهد خواهد بود به
طوری که این میزان در سال ۲۰۰۸ به ۷۱ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار و در سال ۲۰۰۹ به
۸۰ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار خواهد رسید.
به پیش‌بینی بیزینس مانیتور، ایران سال ۲۰۱۰ را با ذخایر خارجی بالغ بر ۸۹ میلیارد
و ۹۰ میلیون دلار پشت سر خواهد گذاشت.
در همین حال مجموع بدهی‌های خارجی کشورمان در سال ۲۰۰۵ از سوی این موسسه ۱۴ میلیارد
و ۶۷۰ میلیون دلار پیش‌بینی شده است که ۷۷/۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است و نسبت
به سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد.
مجموع بدهی‌های خارجی کشورمان در سال آینده دوباره روند صعودی به خود گرفته و به ۱۶
میلیارد و ۱۰ میلیون دلار می‌رسد که ۵۲/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این رقم در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز با تداوم روند صعودی خود به ۱۷ میلیارد و
۷۷۰ میلیون دلار، ۱۹ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار
می‌رسد که به ترتیب ۵۴/۷، ۱۶/۷، ۳۴/۶ درصد ازتولید ناخالص داخلی را بالغ خواهد شد.

در سال ۲۰۱۰ مجموع بدهی‌های خارجی ایران به ۲۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار افزایش
خواهد یافت که ۴۵/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این در حالی است که پیشتر بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده بود که بدهی‌های خارجی
کشور در سه ماهه اول امسال روند نزولی داشته ولی از خرداد تا مرداد ماه روند صعودی
داشته است.
بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان فروردین ماه امسال ۱۶ میلیارد و ۷۸۹
میلیون دلار، در پایان اردیبهشت ماه ۱۶ میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار، در پایان
خردادماه ۱۶ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار، در پایان تیرماه ۱۶ میلیارد و ۴۳۱ میلیون
دلار و در پایان مردادماه ۱۶ میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار بوده است.
بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت در پایان فروردین ماه ۱۰ میلیارد و ۲۵۷ میلیون دلار، در
پایان اردیبهشت ماه ۱۰ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار، در پایان خردادماه ۹ میلیارد و
۸۲۴ میلیون دلار، در پایان تیرماه ۱۰ میلیارد و ۱۶ میلیون دلار و در پایان مردادماه
۱۰ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی‌های خارجی میان‌مدت و بلندمدت در پایان فروردین شش
میلیارد و ۵۳۲ میلیون دلار، در پایان اردیبهشت ماه شش میلیارد و ۳۸۹ میلیون دلار،
در پایان خردادماه شش میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار و در پایان تیرماه شش میلیارد و
۴۱۵ میلیون دلار و در پایان مرداماه نیز شش میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار بوده است.