در سال 2010 ذخایر خارجی ایران با 2 برابر افزایش به بیش از 89 میلیارد دلار می‌رسد

بیزینس مانیتور در تازه‌ترین
گزارش خود میزان ذخایر خارجی ایران را در سال جاری را 44 میلیارد و 480 میلیون دلار
اعلام کرد و پیش‌بینی کرد این میزان در سال 2010 بیش از دو برابر افزایش داشته و به
89 میلیارد و 90 میلیون دلار برسد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، این موسسه در گزارش سه ماهه اول سال 2006 خود با بررسی
برخی شاخص‌های کلان اقتصادی ایران تا سال 2010، پیش‌بینی کرد که ذخایر خارجی
کشورمان در سال آینده با حدود 10 میلیارد دلار افزایش به 54 میلیارد و190 میلیون
دلار برسد و با تداوم روند صعودی در سال 2007 شاهد ذخایر خارجی بالغ برابر 62
میلیارد و 830 میلیون دلار خواهیم بود.
ذخایر خارجی کشورمان در سال‌های 2008 و 2009 نیز افزایش خوبی را شاهد خواهد بود به
طوری که این میزان در سال 2008 به 71 میلیارد و 470 میلیون دلار و در سال 2009 به
80 میلیارد و 280 میلیون دلار خواهد رسید.
به پیش‌بینی بیزینس مانیتور، ایران سال 2010 را با ذخایر خارجی بالغ بر 89 میلیارد
و 90 میلیون دلار پشت سر خواهد گذاشت.
در همین حال مجموع بدهی‌های خارجی کشورمان در سال 2005 از سوی این موسسه 14 میلیارد
و 670 میلیون دلار پیش‌بینی شده است که 77/6 درصد از تولید ناخالص داخلی است و نسبت
به سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار کاهش نشان می‌دهد.
مجموع بدهی‌های خارجی کشورمان در سال آینده دوباره روند صعودی به خود گرفته و به 16
میلیارد و 10 میلیون دلار می‌رسد که 52/7 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این رقم در سال‌های 2007، 2008 و 2009 نیز با تداوم روند صعودی خود به 17 میلیارد و
770 میلیون دلار، 19 میلیارد و 480 میلیون دلار و 20 میلیارد و 950 میلیون دلار
می‌رسد که به ترتیب 54/7، 16/7، 34/6 درصد ازتولید ناخالص داخلی را بالغ خواهد شد.

در سال 2010 مجموع بدهی‌های خارجی ایران به 21 میلیارد و 780 میلیون دلار افزایش
خواهد یافت که 45/5 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
این در حالی است که پیشتر بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرده بود که بدهی‌های خارجی
کشور در سه ماهه اول امسال روند نزولی داشته ولی از خرداد تا مرداد ماه روند صعودی
داشته است.
بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان فروردین ماه امسال 16 میلیارد و 789
میلیون دلار، در پایان اردیبهشت ماه 16 میلیارد و 441 میلیون دلار، در پایان
خردادماه 16 میلیارد و 161 میلیون دلار، در پایان تیرماه 16 میلیارد و 431 میلیون
دلار و در پایان مردادماه 16 میلیارد و 698 میلیون دلار بوده است.
بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت در پایان فروردین ماه 10 میلیارد و 257 میلیون دلار، در
پایان اردیبهشت ماه 10 میلیارد و 53 میلیون دلار، در پایان خردادماه 9 میلیارد و
824 میلیون دلار، در پایان تیرماه 10 میلیارد و 16 میلیون دلار و در پایان مردادماه
10 میلیارد و 221 میلیون دلار بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی بدهی‌های خارجی میان‌مدت و بلندمدت در پایان فروردین شش
میلیارد و 532 میلیون دلار، در پایان اردیبهشت ماه شش میلیارد و 389 میلیون دلار،
در پایان خردادماه شش میلیارد و 367 میلیون دلار و در پایان تیرماه شش میلیارد و
415 میلیون دلار و در پایان مرداماه نیز شش میلیارد و 477 میلیون دلار بوده است.