در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال۱۳۷۲ درآمد سرانه کشور ۱۰ برابر شد

در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۷۲ درآمد سرانه در کشور بیش از ۱۰ برابر شد .
روابط عمومی مرکز آمار ایران طبق گزارش دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور از ۵.۵۶ درصد در سال ۷۲ ، به ۸.۰۳ درصد در سال ۸۲ رسیده است . در این راستا درآمد سرانه کشور از سال ۷۲ سیر صعودی داشته است به طوری که از رقم ۱.۵ میلیون ریال در سال ۷۲ به بعد ۱۵.۵ میلیون ریال در سال ۸۲ افزایش یافته است . همچنین درآمد سرانه به قیمت ثابت نیز از ۴.۷ میلیون ریال در سال ۷۲ به ۶.۵ میلیون ریال در سال ۸۲ رسیده است.
در این گزارش آمده است از نظر مشارکت بخش های عمده اقتصادی در محصول ناخالص داخلی GDP ، بخش معدن (شامل نفت) بیشترین سهم را معادل ۱۷.۷ درصد دارا می باشد و پس از آن بخش های صنعت با ۱۴/۹ درصد ، عمده فروشی ، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کلاها با ۱۲.۳ درصد ، مستغلات و کسب و کار با ۱۱.۵ درصد و حمل و نقل و ارتباطات با ۶.۸ درصد دارای سهم بالایی در محصول ناخالص داخلی می باشند .
سری زمانی حساب های ملی و حساب های منطقه ای که هر یک به طور جداگانه هر ساله توسط مرکز آمار ایران منتشر می شود اطلاعات تفصیلی بی شماری را در زمینه کمیت های کلان اقتصادی در بر دارد که بر اساس این اطلاعات سهم مصرف نهایی خصوصی در محصول ناخالص داخلی ۵۰.۵ درصد ، سهم مصرف نهایی دولت ۱۲.۸ درصد و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۲.۳ درصد می باشد . همچنین نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلی ۲۵.۷ درصد می باشد که از نظر مقایسه بین المللی سهم مصرف نهایی دولت در کشورهای کم درآمد ۱۱ درصد کشورهای با درآمد متوسط ۱۲درصد و کشورهای با درآمد بالا ۱۵ درصد است. در این رابطه ترکیب مصرف نهایی دولت بر حسب وظایف نشان می دهد که بیشترین سهم مصرف نهایی دولت در کل هزینه های مصرف آن به میزان ۲۹ درصد در بخش آموزش می باشد پس از آن دفاع با ۱۷.۶ درصد و بهداشت با ۱۲.۸ درصد بالاترین سهم را دارا می باشند.
از بین استان های کشور استان تهران با ۲۵.۹ درصد بیشترین سهم GDP را دارا می باشد در حالی که جمعیت این استان ، ۱۷ درصد در کل کشور است . پس از آن استان خوزستان با ۱۴.۳ درصد، خراسان با ۶.۱ درصد و اصفهان با ۵.۸ درصد بالاترین سهم محصول ناخالص داخلی را دارا می باشند. همچنین بیشترین محصول ناخالص داخلی سرانه متعلق به استان کهکیلویه و بویر احمد با رقمی معادل ۵۸.۷ میلیون ریال و پس از آن به ترتیب استان های خوزستان با ۳۱.۲ میلیون ریال ، تهران با ۲۱.۸ میلیون ریال ، بوشهر با ۱۸.۹ میلیون ریال و مرکزی با ۱۸ میلیون ریال دارای محصول ناخالص داخلی سرانه ای بیشتر از کل کشور می باشند . بر اساس این گزارش حدود ۸۰ درصد محصول ناخالص داخلی کشور را ۱۳ استان تهران ، خوزستان ، خراسان ، اصفهان ،آذربایجان شرقی ، کهکیلویه و بویر احمد ، مازندران ، کرمان ، گیلان ، مرکزی ، آذربایجان غربی و هرمزگان تشکیل می دهند.(جهان اقتصاد)