در سال گذشته میلادی صادرات نفت خزر از مرز یک میلیون بشکه گذشت

گزارشهای منطقه‌ای تولید و صادرات نفت حاکی است: مجموع صادرات نفت حوزه دریای خزر طی سال گذشته میلادی به یک میلیون و 74 هزار بشکه رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، آمارهای سطح تولید آسیایی نفت در منطقه خزر نشان می‌دهد که مجموع تولید این حوزه در سال گذشته میلادی یک میلیون و 663 هزار بشکه بوده که از این میزان یک میلیون 74 هزار بشکه صادر شده است.
بر اساس این گزارش، میزان صادرات نفت آذربایجان از ماههای ژانویه تا سپتامبر سال گذشته میلادی 5/187 هزار بشکه بوده و قزاقستان به عنوان بزرگترین تولید کننده حوزه دریای خزر 863 هزار بشکه نفت صادر کرده است.
بر اساس این گزارش، کشور ترکمنستان نیز که بیشتر دارنده ذخایر گازی است طی این دوره 198 هزار بشکه نفت و میعانات گازی تولید کرده که از میزان تنها 29 هزار بشکه آن صادر شده است.
محاسبه صادرات نفت کشورهای حوزه‌ دریایی خزر نشان می‌دهد که مجموع رقم صادراتی کشورهای حاشیه‌ای خزر کمتر از 45 درصد از صادرات ایران بوده است.