در راستای سفرهای استانی ریاست محترم جمهور و هیات دولت، جناب آقای دکتر  سید احسان خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای بازدید از مجموعه ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در محل این شرکت حضور پیدا نمودند.

در این بازدید که در روز جمعه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ انجام شد، دکتر امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه­گذاری گروه توسعه ملی به همراه جمعی از مدیران گروه توسعه ملی، وزیر اموراقتصادی و دارایی را در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فعالیت ها و طرح های توسعه شرکت قرار دادند.

در گفت و گوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، چالش های اساسی شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس طی سالهای اخیر مطرح شد که برخی از مهمترین آنها شامل پیگیری رفع محدودیتهای خصوصی سازی جهت توثیق و ترهین املاک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات، ایجاد سامانه سیستم آبیاری نوین جهت افزایش راندمان آب و جلوگیری از زهدار شدن تدریجی خاک ، تعمیرات اساسی سیستم آبیاری فعلی و تعبیه استخرهای رزرودار و اقدامات لازم درخصوص ذخیره سازی موقت آب وهمچنین پیگیری حل تمامی اختلافات بین شرکتهای مغان و پارس، پیگیری اخذ اسناد مالکیت زمین، تعیین تکلیف زمینهای در اختیار معارض ها ، حل و فصل قرارداد تولید بذر کلزا (اورالیس) و پیگیری منافع شرکت بود.

در ادامه بازدید و پس از ارائه گزارش توسط دکتر تجریشی، مدیرعامل گروه توسعه ملی در خصوص وضعیت کلی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، حمید صولت مدیرعامل این شرکت وضعیت پروژه های این شرکت را تشریح کرد. در ابتدا بازدید از محل شهرک ۱۶۰۰ هکتاری گلخانه ای مغان صورت گرفت که این پروژه برنامه ای شامل توسعه گلخانه ۵۰ هکتاری در دست بهره برداری دارد.

 همچنین در ادامه برنامه از گروه توسعه ملی، از پروژه لوله گذاری کانال نیز بازدید صورت گرفت که میزان پیشرفت آن هم اکنون به ۷۰ درصد رسیده  و ۱۲۰۰ متر لوله گذاری نیز انجام شده است.  پیش بینی می شود که این پروژه تا ۱ ماه آینده به نتیجه برسد.

در خاتمه کار نیز بازدید از پروژه ۱۵۰۰ راسی دامپروری صورت گرفت که طبق توضیحات ارائه شده، هم اکنون اقدامات لازم جهت امور مربوط به بخشهای زیر ساختی و ساختمانهای جانبی آن در حال انجام است.