دریافت وامهای خارجی توسط ایران 82 درصد کاهش یافت

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: میزان وام‌های دریافتی توسط ایران در نیمه نخست
سال 2006 با 82 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 75 میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول موسوم به «گزارش
ثبات مالی جهان» مجموع وام‌های دریافتی ایران از منابع خارجی در نیمه نخست سال 2006
به 6/75 میلیون دلار رسید.

این رقم با کاهش 82 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است.

در نیمه نخست سال 2005، ایران 403 میلیون دلار وام از منابع خارجی دریافت کرد.

براساس این گزارش میزان وام‌های دریافتی ایران در سه ماهه اول سال 2006، 8/73
میلیون دلار و در سه ماهه دوم 8/1 میلیون دلار بوده است.

در میان کشورهای خاورمیانه امارات متحده عربی به عنوان بزرگترین دریافت کننده وام
از منابع مالی خارجی در نیمه نخست سال 2006 شناخته شده است. این کشور در مدت مذکور
3/9 میلیارد دلار وام از منابع خارجی دریافت کرد.

میزان وام دریافتی از سوی برخی دیگر از کشورهای منطقه عبارت است از عربستان 1/6
میلیارد دلار، قطر 63/1 میلیارد دلار، کویت 7/1 میلیارد دلار، مصر 671 میلیون دلار،
بحرین 165 میلیون دلار و عراق 177 میلیون دلار.