درصد سهامداری نهادهای مالی و کارگزاران از شرکت بورس مشخص شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گروه نهادهای مالی مجموعا 50
سازمان، بانک، بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین دیگر نهادهای مالی مانند پست
بانک به عنوان هیئت موسس شرکت سهامی بورس شناخته و معرفی شدند که جمع ریالی این
درخواست‌ها 5 میلیارد و 865 میلیون و 100 هزار تومان از کل سرمایه 15 میلیارد
تومانی شرکت بورس است.

براساس قانون، هر نهاد مالی تنها قادر به خرید حداکثر 5/2 درصد از سهام شرکت بورس
است که از جمله گروه‌هایی که سقف 5/2 درصدی سهام را خریداری کرده‌اند سرمایه‌گذاری
تامین اجتماعی، غدیر، توسعه ملی، امید و بانک پارسیان بودند.

سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، بهمن و تدبیر سه شرکتی بودند
که سهام 2 تا 2/2 درصدی شرکت بورس خریداری کرده‌اند.

از جمله سهامداران 5/1 درصدی و یک درصدی شرکت بورس می توان به سرمایه‌گذاری‌های
صنعت بیمه، صنعت و معدن، اندیشه محوران، ملی، سمند، سایپا، توسعه معادن و فلزات
بانک اقتصاد نوین، افتخار سهام، سرمایه گذاری فرهنگیان و بانک کار آفرین اشاره کرد.

در گروه کارگزاران نیز 77 کارگزار با سرمایه 4 میلیارد و 981 میلیون و 700 هزار
تومانی در ترکیب سهامداری شرکت بورس مشارکت کردند.

شرکت‌های کارگزاری مفید و بانک کشاورزی در حالی موفق به خرید 5/2 درصد از سهام شرکت
بورس شدند که شرکت‌های کارگزاری آگاه سهم، رضوی، بانک تجارت و بانک رفاه هر کدام
مالک 2 درصدی سهام شدند.

با این شرایط، در هیئت موسس شرکت بورس مجموعا 127 نهاد مالی و کارگزار حضور دارند
که از سرمایه 15 میلیارد تومانی شرکت بورس بیش از 10 میلیارد و 700 میلیون تومان را
تامین کرده‌‌اند.