درخشش گروه توسعه ملی در صنعت بانکداری

بانک اقتصاد نوین یکی از زیرمجموعه های خانواده بزرگ گروه توسعه ملی توانست به عنوان اولین بانک خصوصی کشور به رکوردی نوین در عرصه بانکداری خصوصی کشور دست پیدا کرد.

بررسی عملکرد این بانک نشان می دهد که تراز ۴ماهه بانک اقتصادنوین به هزارمیلیارد تومان نزدیک شد و طی رشدی کم سابقه در تیرماه ۱۴۰۰ موفق به کسب دو هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال سود عملیاتی شد.

کارنامه این بانک در بخش سود عملیاتی تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به تیرماه ۱۳۹۹، حاکی از رشد ۱۰ برابری آن است.

گفتنی است مجمع عمومی سالیانه این شرکت در روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ با حضور حداکثری سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی، مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره این بانک برگزار شد و گزارش عملکرد و صورت‌های مالی این شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ پس از قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی به تصویب سهامداران رسید.

گروه توسعه ملی، با سهامداری غیرمستقیم در بانک اقتصاد نوین که اولین بانک خصوصی جمهوری اسلامی ایران است و از طریق راهبری این نهادمالی، نقش بسزایی در این بخش از مسیر توسعه کشور دارد. بانک اقتصاد نوین متعهد است رسالت خود را در چارچوب بانکداری اسلامی و جلب رضایت ذینفعان با تمرکز بر ارائه نوآورانه خدمات بانکی انجام دهد تا بتواند الگویی از بانکداری جامع را فراهم آورده و تبدیل به یکی از ۳ بانک برتر ایران شود.