درج شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در تابلو بورس

/, اخبار شرکت, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه/درج شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در تابلو بورس

درج شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در تابلو بورس

۱۳۹۷/۲/۹ ۱۲:۳۲:۳۴ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ |دسته‌بندی: اخبار, اخبار شرکت, اخبار شرکت‌های زیرمجموعه|

در راستای شفاف سازی قیمت سهام و اطلاعات شرکت ها، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با نماد زپارس در بازار دوم بورس درج و در آینده نزدیک، ده درصد آن در راستای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، در بورس عرضه خواهد شد.