درآمد نفت ایران امسال با 9 میلیارد دلار افزایش به 41 میلیارد دلار می‌رسد

اداره اطلاعات
انرژي آمريكا در تازه ترين پيش بيني هاي خود از درآمد صادرات نفت 11 كشور عضو اوپك
اعلام كرد: درآمد صادرات نفت ايران در سال جاري ميلادي با 9 ميليارد دلار افزايش به
41 ميليارد دلار خواهد رسيد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا همچنين پيش بيني كرد كه درآمد صادرات نفت ايران
در سال 2006 ميلادي به 43 ميليارد دلار افزايش يابد.
بنابراين گزارش ، درآمد صادرات نفت 11 كشور عضو اوپك كه در سال 2004 ميلادي به 338
ميليارد دلار رسيده بود، پيش بيني شد در سال جاري ميلادي به 429 ميليارد دلار و در
سال 2006 ميلادي به 447 ميليارد دلار افزايش يابد.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژي آمريكا، عربستان سعودي در سال جاري ميلادي با 35
ميليارد دلار افزايش درآمد مواجه خواهد شد و درآمد صادرات نفت اين كشور امسال به
150 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه بالاترين درآمد نفتي بين 11 كشور عضو اوپك
است.
اين در حالي است كه ايران همانند سال گذشته ميلادي، در سالهاي 2005 و 2006 ميلادي
نيز دومين درآمد بالاي نفت را بين 11 كشور عضو اوپك كسب خواهد كرد.
بر اساس اين گزارش، كويت در سال جاري ميلادي با بيشترين درصد افزايش توليد به ميزان
35 درصد مواجه خواهد شد و 37 ميليارد دلار درآمد كسب خواهد كرد و در عين حال
اندونزي كه در سال گذشته با 600 هزار دلار درآمد خالص صادرات نفت مواجه شده بود، در
سال جاري دچار 400 هزار دلار كسري درآمد مي شود و به همين دليل احتمال كناره گيري
اين كشور از عضويت در اوپك وجود دارد.
اداره اطلاعات آمريكا پيش بيني كرد: درآمد صادرات نفت عراق از 2/18 ميليارد دلار در
سال 2004 ميلادي به 3/19 ميليارد دلار در سال جاري افزايش يابد كه حاكي از رشد
اندكي است.
بنابراين گزارش، در سال جاري ميلادي درآمد صادرات نفت كشورهاي الجزاير 8/29 ميليارد
دلار، ليبي 9/23 ميليارد دلار، نيجريه 7/37 ميليارد دلار، قطر 17 ميليارد دلار،
امارات 39 ميليارد دلار و ونزوئلا 5/35 ميليارد دلار پيش بيني شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اداره اطلاعات انرژي آمريكا پيش بيني خود را از درآمد
صادرات نفت كشورهاي اوپك در سالهاي 2005 و 2006 بر اساس قيمت سبد نفتي اوپك به
ميزان كمتر از 45 دلار ارزيابي كرد و اين در حالي است كه بيژن زنگنه وزير نفت ايران
بر اساس قيمت نفت 35 دلار پيش بيني كرد كه درآمد صادرات نفت ايران در سال جاري با
5/4 ميليارد دلار افزايش مواجه شود.