درآمد نفتی کشور با رشد ۴۵ درصدی مواجه شد

بانک مرکزی در گزارش رسمی خود به
رییس جمهور و هیات دولت اعلام کرد: ارزش صادرات نفتی در پایان تیرماه سال جاری از
مرز ۱۵ میلیارد و ۸۲۶ میلیون دلار گذشت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۴۵
درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در این گزارش رسمی اعلام کرد: ارزش صادرات نفتی
در چهار ماه سال گذشته ۸/۱۰ میلیارد دلار بوده است که این رقم با رشد ۶/۴۵ درصد در
سال جاری به ۸/۱۵ میلیارد ریال رسید.
ارزش کل صادرات نفتی و غیر نفتی در پایان تیرماه سال جاری از مرز ۱۸ میلیارد و ۳۵۰
میلیون دلار گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
ارزش‌ صادرات غیر نفتی در ۴ ماه نخست امسال به رقم ۲ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار
رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد ۹/۱۲ درصدی برخوردار بوده است.
در حالی که ارزش واردات در ۴ ماه نخست سال گذشته ۱۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار بوده
است، ارزش واردات در چهار مال امسال با رشد ۲/۹ درصدی به ۱۲ میلیارد و ۲۸۹ میلیون
دلار افزایش پیدا کرده است.
براساس این گزارش، در بخش درآمدهای غیرنفتی دولت شامل مالیاتها و سایر درآمدهای
دولتی، این رقم در چهار ماه نخست سال گذشته ۲۵ تریلیون و ۵۹۲ میلیارد ریال بوده و
در ۴ ماه امسال به ۴۰ تریلیون و ۹۸۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال
قبل از رشد ۶۰ درصدی برخوردار بوده است.
این گزارش حاکی است، پرداختهای اعتبار هزینه‌ای جاری در ۴ ماه امسال به ۹۲ تریلیون
و ۱۳۳ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشته است.

همچنین پرداختهای عمرانی یا تملک دارائیهای سرمایه‌ای در این مدت ۱۶ تریلیون و ۷۹۰
میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل ۴/۳۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در چهار ماه امسال ۳۰ تریلیون و ۳۸۱ میلیارد ریال
مثبت بوده است.