درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه به 450 میلیارد دلار رسید

صندوق بین المللی
پول اعلام کرد درآمد نفتی کشورهای خاورمیانه تا پایان سال جاری میلادی به سطح 450
میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش مهر به
نقل از صندوق بین المللی پول، رشد روزافزون بهای

نفت خام موجب افزایش
حیرت انگیز درآمدهای صادراتی کشورهای صادر کننده نفت، خصوصا

کشورهای نفت خیز
خاورمیانه شده است
.

بر اساس این گزارش،
در حالیکه مجموع درآمدهای نفتی 10 کشور صادر کننده نفت منطقه

خاورمیانه در سال
2003 فقط 200 میلیارد دلار بود، این رقم طی سال جاری به 450

میلیارد دلار خواهد
رسید که رشد فوق العاده 125 درصدی نشان می دهد
.

صندوق بین المللی
پول همچنین پیش بینی می کند درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه

از مرز 500 میلیارد
دلار نیز فراتر خواهد رفت که نسبت به رقم سال 2003 حدود 150

درصد رشد نشان خواهد
داد
.

بر پایه همین
گزارش، با توجه به افزایش خیره کننده درآمدهای نفتی میزان واردات

کشورهای خاورمیانه
نیز طی سال جاری افزایش قابل توجهی یافته است اما پیش بینی می

شود آهنگ رشد واردات
این کشورها در سال 2006 آهسته تر شود
.

این گزارش حاکی
است، در حالیکه در سال 2004 آهنگ رشد واردات کشورهای نفتی

خاورمیانه نصف رشد
صادرات این کشورها بود، در سال جاری آهنگ رشد واردات تسریع تر

شده است اما باز هم
رشد صادرات این کشورها بیشتر بوده است
.

بر اساس تخمین
صندوق بین المللی پول، طی سالهای 2003 تا 2006 میزان واردات

کشورهای خاورمیانه
حدود 100 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت، که در این صورت این

کشورها می توانند
200 میلیارد دلار پس انداز نمایند که این رقم حتی بیش از میانگین

سطح واردات این
کشورها طی مدت فوق است
.

بر پایه همین
گزارش، مازاد تراز تجاری کشورهای نفتی خاورمیانه هم اکنون حدود یک

چهارم تولید ناخالص
داخلی آنها است که از لحاظ ارزش دلاری از مازاد تجاری چین و

دیگر اقتصادهای
نوظهور آسیا بالاتر است
.