درآمد نفتی ایران در سه ماهه اول امسال به ۱۵ میلیارد دلار رسید

خانه » درآمد نفتی ایران در سه ماهه اول امسال به ۱۵ میلیارد دلار رسید

درآمد نفتی ایران در سه ماهه اول امسال به ۱۵ میلیارد دلار رسید

۱۳۸۵/۴/۷ ۱۶:۴۴:۳۱ ۷ تیر ۱۳۸۵ |دسته‌بندی: اخبار شرکت|

معاون وزیر نفت در امور بین
الملل، درآمد نفتی کشور در سه ماهه اول امسال را حدود ۱۵ میلیارد دلار اعلام کرد و
گفت: امسال قرار است ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی برای کشور حاصل شود که طی سه ماهه
ابتدای سال جاری یک چهارم آن کسب شده است.
محمد هادی نژاد حسینیان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی "مهر" در خصوص آخرین توافقاتی
که در ارتباط با خط لوله صلح بین سه کشور ایران ، پاکستان و هند صورت گرفته است،
گفت: رئیس جمهور ایران ۹۰ روز وقت تعیین کرده بود که در حال حاضر نیمی از این زمان
گذشته و هم اکنون تصمیم جدیدی در ارتباط با این خط لوله گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه ایران منتظر دعوت پاکستانی ها برای برگزاری جلسات کارشناسی در این
خصوص است، افزود: قرار بود پاکستانی ها کارشناسان سه کشور را برای برگزاری جلسات در
مورد مسئله قیمت دعوت کنند که هنوز دعوتی از سوی این کشور صورت نگرفته است.

معاون وزیر نفت در امور بین الملل با اشاره به اختلاف نظرهایی که در مورد صدور یا
عدم صدور گاز وجود دارد، گفت: هر دو گروه در حال حاضر حرف خود را می زنند و بخش
برنامه ریزی وزارت نفت یک تراز از گاز کشور تنظیم کرده که براساس آن تراز ،اگر
سرمایه گذاری ها به موقع انجام شود از ۱۰ سال آینده روزانه حدود ۴۵۰ میلیون متر
مکعب توان گاز صادراتی کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اختلاف نظرهایی که در مورد صدور یا عدم صدور گاز وجود دارد گفت: هر
دو گروه در حال حاضر حرف خود را می زنند و بخش برنامه ریزی وزارت نفت یک تراز از
گاز کشور تنظیم کرده که براساس آن تراز ،اگر سرمایه گذاری ها به موقع انجام شود از
۱۰ سال آینده روزانه حدود ۴۵۰ میلیون متر مکعب توان گاز صادراتی کشور خواهد بود.

نژادحسینیان در خصوص آخرین تصمیمات بازنگری قراردادهای نفتی گفت: کمیته ای در این
ارتباط تشکیل شد که بررسی های خود را به عمل آورده و پیشنهادات لازم را ارائه داده
که این پیشنهادات باید در هیئت مدیره شرکت ملی نفت مطرح شود.