درآمد دولت از صادرات نفت خام،فرآورده های نفتی و میعانات گازی از مرز 31 میلیارد دلار گذشت

در هشت ماهه اول امسال
درآمد دولت از محل صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی و میعانات گازی به 31 هزار و
246 میلیون دلار رسید.

به گزارش
خبرگزاری"مهر"، وصولی خزانه داری کل کشور بابت هم ارز

ریالی صادرات نفت خام
در هشت ماهه سال جاری مبلغی در حدود 129 هزار و 979 میلیارد

ریال است.

براساس این گزارش،
وصولی خزانه داری بابت هم ارز ریالی صادرات نفت خام در این

مدت نسبت به رقم مصوب
بودجه ای در حدود 145 درصد تحقق یافته است
.

این گزارش می افزاید:
این نوع وصولی در هشت ماهه اول امسال در مقایسه با مدت

مشابه سال گذشته که 131
هزار و 924 میلیارد بوده، 5/1 درصد کاهش نشان می دهد
.

این گزارش می افزاید:
در هشت ماهه اول امسال دولت از محل صادرات نفت خام 27 هزار

و 775 میلیون دلار
درآمد بدست آورده که در مقایسه با رقم مصوب بودجه ای 295 درصد

تحقق نشان می دهد.

براساس این گزارش، در
هشت ماهه اول امسال 16 هزار و 25 میلیون دلار از درآمدهای

حاصل از صادرات نفت خام
با نرخ تسعیر بازاء هر دلار متوسط مبلغ 8869 ریال(نرخ خرید

ارز) توسط بانک مرکزی
محاسبه و به حساب های مربوط به خزانه داری وارزی شده است
.

در هشت ماهه اول امسال
دولت بابت یارانه حامل های انرژی 127 هزار و 144 میلیارد

ریال پرداخت کرده است
که با احتساب هر دلار 9 هزار ریال، این رقم 14 میلیارد و 127

میلیون دلار می شود.

براساس این گزارش،
درحالی در هشت ماهه اول امسال دولت بابت یارانه حامل های

انرژی 127 هزار و 144
میلیارد ریال پرداخت کرده که در سال گذشته در همین مدت این

رقم 95 هزار و 386
میلیارد ریال بوده است که 33 درصد افزایش نشان می دهد
.

این گزارش می افزاید:
بر طبق رقم مصوب بودجه ای، دولت در هشت ماهه اول امسال

باید 84 هزار و 763
میلیارد ریال بابت یارانه حامل های انرژی پراخت می کرده که در

این مدت تاکنون 50 درصد
بیشتر پرداخت شده است
.

این گزارش حاکیست، به
منظور شفاف سازی یارانه های مربوط به حامل های انرژی در

سال جاری( برق، بنزین،
نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز طبیعی تصفیه

شده) در بند (ح) و
تبصره (11) قانون بودجه سال جاری مقرر شده است که در مورد برق

مصرفی، تفاوت قیمت
صادراتی یا وارداتی حسب مورد بعلاوه هزینه های انتقال، توزیع و

فروش وعوارض تکلیفی پس
از کسر قیمت فروش آنها به صورت جمعی وخرجی است
.

همچنین در مورد
فرآورده های نفتی مذکور و گاز طبیعی تصفیه شده نیز به قیمت

صادراتی یا وارداتی
خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و

کارمزد فروش و مالیات و
عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآوردهای

فوق در داخل کشور به
قیمت های مصوب به صورت درآمد- هزینه توسط خزانه داری کل کشور

صورت می گیرد.

به گزارش مهر، ارقام
قطعی یارانه حامل های انرژی( به جز برق) پس از تایید سازمان

حسابرسی و تصویب
کارگروه موضوع جزء (3) بند (د) تبصره(11) قانون بودجه سال جاری

قابل احتساب به حساب
قطعی و تسویه با شرکت ملی نفت خواهد بود
.