دامنه نوسان دو سهم صدرا و سرمایه گذاری بانک ملی از فردا افزایش می یابد.

دامنه نوسان دو سهم صدرا و سرمایه گذاری بانک ملی از روز دوشنبه 29 فروردین 10± درصد خواهد بود. به گزارش مدیریت نظارت بر بازار با توجه به درخواست بازارگردان این دو سهم و به منظور افزایش مسئولیتهای بازارگردانی و نیز ایجاد تسهیلات برای تصمیمات بازارگردان از فردا به طور آزمایشی دو سهم صدرا و سرمایه گذاری بانک ملی در دامنه 10± درصد نوسان روزانه باز خواهد شد. بدیهی است که تلاش بازارگردان در این راستا خواهد بود که قیمتهای خرید و فروش را حتی الامکان به یکدیگر نزدیک سازد.( سایت بورس اوراق بهادار تهران28/1/84 )