داد و ستد 33 میلیارد ریال کالا در بورس فلزات تهران

در روز سه شنبه 25 مهر ماه 1385 در بورس فلزات تهران، جمعا 2 هزار و 740 تن
انواع فولاد، مس و کنسانتره مولیبدین به ارزش 33 میلیارد و 183 میلیو و 80 هزار
ریال داد و ستد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان
کارگزاران بورس فلزات تهران، تالار این بورس در روز سه شنبه شاهد جمعا 10 هزار و
250 تن عرضه و در مقابل 11 هزار و 840 تن تقاضا برای محصولات فوق الذکر بود.

این گزارش حاکی است در روز سه شنبه در گروه محصولات فولادی نیز در 3 رینگ معاملاتی
2 هزار و 560 تن انواع فولاد به ارزش 14 میلیارد و 279 میلیون و 500 هزار ریال به
صورت نقدی و سلف داد وستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 44/93 و 03/43 درصد از
کل بازار را به خود اختصاص داد.

در گروه محصولات مسی نیز در یک رینگ معاملاتی 100 تن انواع مس به ارزش 1 میلیارد و
649 میلیون و 200 هزار ریال به صورت قدی داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به
ترتیب 64/3 و 97/4 درصد از کل بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش، در جلسه معاملاتی روز سه شنبه 80 تن سولفور مولیبدن در8 رینگ
معاملاتی جداگانه به ارزش 17 میلیارد و 254 میلیون و 380 هزار ریال به صورت نقدی
داد و ستد شد که از نظر وزن و ارزش به ترتیب 92/2 و 52 درصد از کل بازار را به خود
اختصاص داد.

روز چهارشنبه در گروه محصولات آلومینیوم و روی هیچگونه عرضه ای صورت نگرفت.