خودکفایی درصنعت نفت،گاز و پتروشیمی از اولویتهای بودجه 85 ایران است

بر اساس گزارش نشریه اقتصادی میس،
دولت احمدی نژاد با در نظرگرفتن این نکته که حجم عمده ای از درآمدهای ایران از طریق
فروش نفت حاصل می شود، خودکفایی در زمینه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را از اولویت
های اول خود در بودجه سال آینده این کشور قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نشریه اقتصادی میس افزود: محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری
ایران چندی پیش لایحه بودجه سال 1385 را تقدیم مجلس این کشور کرده است.
بنابراین گزارش، لایحه بودجه ایران در سال 1385 ازنظر ارزش 5/26 درصد نسبت به لایحه
بودجه سال قبل افزایش داشته است و رقم بودجه پیشنهادی دولت به مجلس بالغ بر 5/218
میلیارد دلار است.
نشریه میس پیش بینی قیمت 40 دلاری برای نفت در لایحه بودجه 85 را یکی از مهم ترین
مشخصات این بودجه ارزیابی کرد.
بر اساس این گزارش ایران تاحد زیادی به درآمدهای نفتی وابسته است و با توجه به همین
مساله است که رئیس جمهور ایران بر لزوم خودکفایی ایران در زمینه صنایع نفت و گاز و
پتروشیمی تاکید کرده و این موضوع را به عنوان یک اولویت مهم در لایحه بودجه لحاظ
کرده است.