خدامرادی جایگزین الحسینی در توسعه صنایع بهشهر شد

بنابر تصمیم هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر، دکتر سعید خدامرادی جایگزین صادق الحسینی شد.
خدامرادی پیش از این معاون امور شرکت‌های گروه توسعه ملی بود و در سمت جدید خود جایگزین صادق ‌الحسینی شد.
خدامرادی با بیش از ۲۵ سال فعالیت در بازارهای مالی، دارای سوابقی چون مدیریت عاملی، عضویت هیات مدیره و معاونت‌های تخصصی در هلدینگ‌های چند رشته ای صنعتی و مالی از جمله غدیر، صبا تامین، شستا و سرمایه‌گذاری بوعلی است.