خانواده گروه توسعه ملی در جمع برترین شرکت‌های ایران

شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و هلدینگ‌های زیرمجموعه در میان ۱۰۰ شرکت برتر کشور معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، در جریان برگزاری همایش معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می‌شود، گروه توسعه ملی و شرکتهای زیرمجموعه در کنار شرکت‌های برتر کشور قرار گرفتند. به این ترتیب هلدینگ سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی موفق به کسب رتبه ۲۹ شد، شرکت پتروشیمی شازند رتبه ۵۱ را کسب کرد و هلدینگ توسعه صنایع بهشهر نیز در رتبه ۶۶ قرار گرفت.
در بخش رتبه صنعتی نیز هلدینگ سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی، مقام پنجم را به دست آورد. در رده‌بندی شرکت های پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شازند حائز رتبه نهم شد و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر نیز رتبه ۱۲ را در میان گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری مالی به دست آورد.
همچنین در میان ۱۰۰ شرکت برتر دوم، هلدینگ به‌پخش، شرکت مدیریت صنعت شوینده و پاکسان که زیرمجموعه هلدینگ توسعه صنایع بهشهر به حساب می‌آیند، به ترتیب رتبه های ۱۲۹، ۱۴۲ و ۱۷۱ را کسب کردند.
در ۱۰۰ شرکت سوم نیز خانواده گروه توسعه ملی حضور خود را اثبات کردند. در این مجموعه شرکت گلتاش (زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر)، شرکت بین المللی ساروج بوشهر (زیرمجموعه سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان) و شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنایع بهشهر (زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر) رتبه های ۲۱۸، ۲۴۴ و ۲۸۵ را به دست آوردند.
در میان ۱۰۰ شرکت چهارم نیز شاهد حضور شرکت صنایع بهداشتی ساینا (زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر) با رتبه ۳۴۶، شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس با رتبه ۳۶۲ و شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (زیرمجموعه سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان) با رتبه ۳۷۶ بودیم.
شرکتهای مروارید هامون (زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر)، آلی شیمی قم (زیرمجموعه توسعه صنایع بهشهر) و شرکت صنایع بسته بندی ایران نیز در میان ۱۰۰ شرکت پنجم حضور داشتند و به ترتیب رتبه های ۴۳۹، ۴۴۴ و ۴۸۰ را از آن خود کردند.
همچنین در بخش صنعتی، شرکت مدیریت صنعت شوینده و شرکت‌های زیرمجموعه آن شامل پاکسان، گلتاش، صنایع بهداشتی ساینا، مروارید هامون و آلی شیمی قم به ترتیب رتبه های ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۰ و ۱۱ را در بخش پرفروش‌های صنعت به دست آوردند.
شرکت‌های سیمان ساروج بوشهر و سیمان فیروزکوه نیز در رتبه بندی فروش صنعت سیمان رتبه های ۵ و ۱۷ را از آن خود کردند.