حمایت گروه توسعه ملی از نوآوری و خلاقیت ادامه دارد؛ نگاهی به دومین روز «ملی تک»

دومین روز رویداد «ملی تک» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، دومین روز از رویداد ملی تک در راستای افزایش نوآوری برای حل چالش های صنعتی به همت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در جریان برگزاری دومین روز این نشست، حسن حدادپور، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ضمن اشاره به اهمیت و جایگاه نوآوری در ارتقا بخش صنعتی گفت: یکی از معضلات دانشگاه ها در سال های اخیر، فرار نخبگان و خالی شدن کشور از سرمایه انسانی بالنده بوده است. در حالی که اگر این سرمایه ارزشمند انسانی بتواند جای خود را در صنعت پیدا کند و از خلاقیت و نوآوری آنها، بهره برداری شود، از سرعت فرار نخبگان نیز کاسته خواهد شد.

مشابه روز گذشته و در ادامه این همایش ارائه و بررسی چالش های صنعتی با محوریت صنایع گروه توسعه ملی از سوی نمایندگان شرکت های مربوطه انجام شد و چالش گذاران و فعالان بخش های صنعتی به بیان موضوعات و راه حل ها با یکدیگر و فعالان دانشگاهی و استارتاپی پرداختند.

چالش های مربوط به آب، انرژی، محیط زیست و مواد، محصولات و فرآیندهای سیمانی از جمله مواردی بود که در دومین روز برگزاری این نشست تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.

رویداد نوآوری ملی تک با حمایت گروه توسعه ملی و بانک ملی ایران به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف از روز  سه شنبه20 دی ماه 1401 کار خود را آغاز کرد و تا 22 دی ماه ادامه خواهد یافت.