حضور «مدار» در 10 بازارگردان برتر ایران

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار با بازارگردانی 11 نماد (سهم) به عنوان یکی از  ۱۰ مدیر اول بازارگردانی از منظر تعداد سهم تحت مدیریت شناخته می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، بازارگردانی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ توسعه ملی، یکی از وظایف خطیر در این هلدینگ است که هم اکنون شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمای مدار، وظیفه بازارگردانی 11 سهم از جمله سهام شرکت­های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، توسعه صنایع سیمان، سرمایه گذاری شفادارو، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، سرمایه گذاری توسعه ملی، سیمان شمال، سیمان کرمان، سیمان مازندران، سیمان ساروج بوشهر و ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس را بر عهده دارد.

شایان ذکر است مدیریت این صندوق تا سال گذشته با شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) بود و در سال جاری به شرکت مدیریت سرمایه مدار محول شده است.