حضور بانک ملی ایران در هیئت مدیره سمات

مجمع «سپرده» برگزار شد؛
حضور بانک ملی در هیئت مدیره سمات
بانک ملی ایران به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، روز گذشته مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه برگزار شد.
در مجمع سمات که بعدازظهر دوشنبه (10 خرداد) با حضور 93.7 درصد سهامداران و در محل سالن اجتماعات شرکت سپرده گذاری مرکزی برگزار شد، بانک ملی ایران و شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان اعضای جدید حقوقی هیات مدیره این شرکت برگزیده شدند.
نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس دیگر اعضای هیات مدیره این شرکت هستند.