حباب بورس باید تخلیه شود تا وضعیت به تعادل برسد« بیماری حباب قیمتی که در سال 1382 در بورس به‌وجود آمده است به هر
حال و به گونه‌ای باید در سال‌های 83 و 84 تخلیه شود.»حیدر مستخدمین‌حسینی ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ در
گفت‌وگو با ایسنا، درباره ماده 58 لایحه بازار اوراق بهادار توضیح داد:« در کمیسیون
اقتصادی مجلس در شور دوم نمایندگان مجلس صلاح دیدند و دولت را مکلف کردند پس از
اینکه لایحه بازار اوراق بهادار را تصویب کرد، ظرف مدت شش ماه لایحه بورس‌های
کالایی را به مجلس ارائه دهند اما در جمع‌بندی نهایی صلاح دیدند این لایحه بازار
اوراق بهادار با مکانیزمی که تحریر شده و انشاء شده به جلو برود و دولت آن
خواسته‌ای که در ارتباط با بورس‌های کالایی دارد را به صورت جداگانه تهیه و به مجلس
ارائه دهد.»

حسینی درباره
وضعیت بورس و اینکه در مردادماه و پس از تشکیل مجامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
در طول سال‌های گذشته شاخص‌ها منفی شده‌اند، گفت:« علت این کاهش به تشکیل مجامع
بازمی‌گردد زیرا در قیمت سهام قبل از مجمع سود یا بازده سهام نیز نهفته است اما پس
از مجمع و در زمان باز شدن نماد به خاطر اینکه سود به سهم تعلق گرفته سود یا بازده
تخلیه می‌شود و در نتیجه قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند که این امر بسیار طبیعی است و
ارتباطی با هیچ عاملی برونی ندارد.»او با اشاره به اینکه کاهش شاخص‌ها ارتباطی با موقعیت خاص سیاسی و
اجتماعی کشور ندارد، خاطرنشان کرد: « این طبیعت بورس است. بنابراین قیمت سهام قبل و
بعد از مجمع به دلیل تخلیه سود یا بازده حاصل از آن کاهش پیدا می‌کند و مجموعه این
کاهش‌های شرکت‌ها پس از باز شدن دوباره نماد موجب می‌شود که شاخص کل بورس سیر کاهشی
داشته باشد.»

معاون وزیر
امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد:« در حال حاضر نماد تعدادی از شرکت‌ها
هنوز باز نشده است. بنابراین ما باید انتظار داشته باشیم که تا نماد تمام شرکت‌ها
به‌ویژه شرکت‌های بزرگ باز نشده روند کاهش شاخص را داشته باشیم.»

وی با اشاره
به اینکه باز شدن نماد چند شرکت در روزهای آینده بعد از برگزاری مجمع موجب می‌شود
که شاخص‌ها روند کاهشی پیدا کند و پس از آن وضعیت بورس در مسیر طبیعی خود قرار
خواهد گرفت، تاکید کرد:« اگر عامل بیرونی که قابل پیش‌بینی نباشد به بورس تحمیل
نشود با توجه به اینکه قیمت‌ها در کف قرار دارند انتظارمی‌رود که شاهد بازگشت به
وضعیت اصلی باشیم.»حسینی با اشاره به اینکه حباب قیمتی سال 1382 به هر حال و به
گونه‌ای باید در سال‌های بعد یعنی 83 و 84 باید تخلیه شود، گفت:« ما شاخص بورس‌مان
در نیمه اول سال 1382، زیر شش هزار بود و در حال حاضر 11 هزار است. بنابراین بیش از
100 درصد سود روی قیمت داشته است و این نشان می‌دهد که اقتصاد و بورس ما یک بیماری
دارد. این بیماری در سال 1382 تحت عنوان حباب قیمت مطرح شد. این حباب در بورس باید
تخلیه شود تا وضعیت به تعادل برسد.»رییس هیات مدیره بورس اوراق بهادار در پایان اظهار کرد:‍« شوک‌های
بیرونی که بر بورس وارد می‌شود باعث خواهد شد که تخلیه سرعت بگیرد. به همین دلیل ما
پیش‌بینی می‌کنیم بعد از تشکیل دولت، ترکیب تیم اقتصادی دولت و عنوان برنامه‌های
اقتصادی و مسوولیت اجرایی در حوزه‌های وزارتخانه‌های اقتصادی، علاقمندان به بازار
سرمایه و بورس بیشتر شده و پیش‌بینی می‌شود وضعیت مناسبی را به‌زودی در بازار سهام
شاهد باشیم.»