جلسه مشترک مدیران بورس و مدیران ارشد صنایع سیمان

دیروز (21 آذرماه)
مدیران ارشد صنعت سیمان، شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى سیمان و مدیران

بورس اوراق بهادار و
فلزات با توجه به نزدیک شدن به زمان ورود سیمان به سبد حمایتى

با معاون کل وزیر امور
اقتصادى و دارایى جلسه‌اى تشکیل دادند
.

به گزارش
بورس نیوز‌،
جلسه بعدازظهر دیروز با
هدف تبادل نظر و

تصمیم‌گیرى در مورد شرایط جدید
بازار سیمان تشکیل خواهد شد زیرا قرار است سیمان

براساس مصوبه دولت که
قبلا از سوى وزیر امور اقتصادى و دارایى اعلام شده بود از

پایان آذرماه و یا اول
دى‌ماه از سبد حمایتى خارج شود و در بورس فلزات و کالاهاى

صنعتى عرضه شود. طهماسب
مظاهرى ـ معاون کل وزیر امور اقتصادى و دارایى ـبرگزارى این

جلسه‌را تایید کرد.