جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، در روز شنبه مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۳ ساعت ۹:۳۰ در محل شرکت مذکور واقع در تهران، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، خیابان ششم، پلاک ۴۸ برگزار شد.

این جلسه با حضور هیات مدیره، نماینده موسسه حسابرسی ممیز و ۱۰۰ درصد سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنها تشکیل و جناب آقای محمدباقر اولیایی به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به سمت رئیس جلسه و به موجب حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر غریب‌پور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، جناب آقای عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و آقای علی ملکی به نمایندگی از شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی به سمت ناظرین و آقای عسگرلی معاونت مالی و اداری شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل شرکت قرائت و اقدامات صورت گرفته در جهت وصول مطالبات و افزایش قابل توجه درآمد کمیسیون تعهد به فروش ایران خودرو برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.

سپس با عنایت به گزارش ارائه شده و موارد منعکس گردیده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تکالیف ذیل جهت اقدامات هیات مدیره تکلیف گردید:

  • در خصوص وصول مطالبات معوق مقرر گردید پیگیریهای جدی توسط شرکت بعمل آمده و گزارش آن به سهامداران عمده ارائه گردد.

در ادامه مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.
  • اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت خدمات صنعتی ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

شرکت بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی