جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بین‌المل تجارت ملی (سهامی خاص) برگزار شد

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه بین‌الملل تجارت ملی (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰، در روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۶/۲/۲۴ ساعت ۱۴:۳۰ در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان شهید خدامی پلاک ۸۹ برگزار گردید.

این جلسه با حضور اعضای هیات مدیره شرکت، نماینده موسسه حسابرسی دایا رهیافت و ۱۰۰ درصد نمایندگان قانونی سهامداران تشکیل و به موجب حکم صادره از سوی جناب آقای دکتر غریب‌پور مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آقای عباس نعیمی به نمایندگی از شرکت مذکور به سمت رئیس جلسه، آقای علی ملکی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار و آقای مصطفی امام‌دوست به نمایندگی از شرکت سرمایه‌‌گذاری توسعه ملی به سمت ناظرین و آقای شاهرخ شیوایی مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت به سمت دبیر جلسه انتخاب گردیدند.

ابتدا گزارش عملکرد یکساله شرکت توسط مدیرعامل قرائت و در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت افزایش سرمایه، فعالیتهای بازرگانی صورت گرفته، پیگیری وصول مطالبات، تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی و برنامه‌های آتی شرکت توضیحاتی ارائه و متعاقباً گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید.

سپس با عنایت به گزارش ارائه شده و موارد منعکس گردیده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی تکالیف ذیل جهت اقدامات هیات مدیره تکلیف گردید:

  • در خصوص مطالبات سنواتی از شرکتهای بازرگانی مهرگان پلیمر و بازرگانی نیکان کماکان اقدامات و پیگیریهای جدی جهت احقاق حقوق شرکت تا حصول نتیجه ادامه یابد.
  • در خصوص تعیین تکلیف دارائیهای نگهداری شده برای فروش مقرر گردید هیات مدیره با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید.
  • معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

در ادامه ، مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص بندهای دستور جلسه ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

  • صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب رسید .
  • موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی انتخاب گردید .
  • روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.